Аналитика

Он бес жылдық тарихы бар «Ынтымақ» этносаралық орталығының мерейі

Бір елде бірнеше ұлт өкілдері бірлікте, берекеде өмір сүруі үшін ауызбіршілік пен татулық керек. Ал сол қасиеттердің мызғымауы үшін қоян-қолтық өмір сүретін орта қалыптастыру маңызды.

«Жасыл» экономиканың басты міндеті – қоршаған ортаға келетін зиянды азайту

Қазіргі таңда әлемнің көптеген елдері «жасыл» экономиканы таңдайды. Себебі, балама қуат көзін пайдалану арқылы энергияны үнемдеу күн тәртібіндегі басты мәселеге айналған. 

 

Киіз үй, шаңырақ және қазан немесе Үшкір бұрыштарға ұрынбай өмір сүру философиясы

Әдетте қандай да бір тарихи деректің құндылығы оның көне құжаттарда көрініс табуымен бағаланады. Мұны ғылыммен шұғылданған, дерек іздеп архивтерде көз майын тауысқан жанның бәрі біледі. Дегенмен белгілі бір халықтың жазу-сызуы әлі жоқ кезде де оның өзіндікерекшеліктері, өмір сүру қағидаттары болған және ол сол халықтың тұрмыс-тіршілігінде бейнеленіп келген. Солардың бірі — біздерміз.

Әбен Нұрманов: тек орыс әдебиетінен іздегенім алдымнан шықты. Толстой шығармалары сұрақтарыма жауап бергендей

Рухани құндылық адамзат баласына ортақ: нәсіл, ұлт таңдамайды. Әдебиет өнері де көкіректің тұңғиығынан жаһұт боп шашылады. Асыл қасиеттер маржандай жіпке тізіліп, жазушы қаламынан қалықтап ұшады. Көңіл қазынасынан қалқып шыққан ойлар мен кемел пікірлер, парасатты тұжырымдар  дәуірлерден жалғасып, адамзат игілігіне айнала береді. Сонау әл-Фараби, Ибн Сина, Аристотель, Сократ ілімдерінің ғасыр алмасқан сайын құны шарықтауы соның айғағы. Көркем әдебиетте те қаламын шындықтың қаруы еткендер жетерлік. Соның бірі, әрі бірегейі, адамзатқа ортақ ойшыл-жазушы — Лев Толстой.

Райимжон Музаффаров: «Зие» өзбек жексенбілік мектебінде оқушылар төрт тілде емін-еркін сөйлеп үйренеді

Мектептің ашылу тарихы

Тегінде әр ұлт өзінің тілін, тарихын, мәдениетін сақтап, ұрпақтан ұрпаққа жеткізуі — заңдылық. Оны үзбей жеткізудің бір-ақ жолы бар, ол — үнемі білім беру, білім алу.  

Қазақстанның киелі жерлерін түгелдеу — туризмді дамытады

Дүниежүзі бойынша жер көлемі жағынан тоғызыншы орын алатын елімізде киелі жерлер жетерлік. Әйтсе де, олардың жеткілікті дәрежеде зерттеліп, дәріптелмеуі салдарынан халқымыз олардың көбісінің барынан хабарсыз. Әйтпесе, осынау Ұлы Даланың қойны-қонышында тарихынан талай сырды шертетін киелі жерлер, құпиясы көп қасиетті мекендер көп-ақ. Осы орайда елімізде енді қолға алынып жатқан «Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы» жобасы қазақтың кең даласындағы қасиетті жерлер мен мекендерді жете зерттеп, халыққа жеткізуді мақсат етіп отыр.

Озық білімге деген ұмтылыс

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласы еліміздегі мәдени-рухани дүниеге тың серпін әкелді. Соның ішінде «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» бастамасын көзі қарақты жандардың қуана қабылдағаны рас. Тіпті, жобаға мемлекеттің өзі ерекше қамқорлық танытып, әлемде ең озық саналатын оқулықтардың аудармасын жарыққа шығаруға мүмкіндік жасауда. Нәтижесінде жастар таңдаулы үлгідегі кітаптар арқылы білім алмақ.

Жaстap сaясaты — бoлaшaқ кепiлi

Елiмiз тәуелсiздiк aлғaн жылдaрдан бері pеспубликaмыздa жaстap мәселесiне мемлекет тapaпынaн еpекше қoлдaу көpсетiлiп келедi. Сoл кезден бaстaп елiмiзде жaстapдың сaпaлы бiлiм aлып, бәсекеге қaбiлеттi бoлу кеpектiгi жиi aйтылып, сoл жoлдa түpлi шapaлap дa қoлғa aлынғaн. «Жaс Oтaн» жaстap қaнaтының съезiне жiбеpген құттықтaу хaтындa дa Пpезидент Нұpсұлтaн Нaзapбaев елiмiзде жaстap мәселесiне тәуелсiздiктiң aлғaшқы жылдарынан бaсa нaзap aудapылып келе жатқанын aтaп өттi. Сoнымен қaтap, oл бүгiнгi тaңдa бүкiл әлемнiң Төpтiншi өнеpкәсiптiк pевoлюция дәуipiне қaдaм бaсқaнын алға тартты.

Қазақша өмір сүретін славян отбасы

Қазақ халқымен салт-дәстүрлері мен мәдениеті жақын, ұқсас келетін түркі тілдес халықтар өте көп: өзбек, дүнген, татар, ұйғыр, түрік, тағы да басқалары. Ал, жергілікті славян халықтары қазақтың салт-дәстүрлерімен таныс па?

Беттер